poppe lifting

Temperatuurbereik Grade 100

Waar rekeningen mee houden

In diverse industriële en bouwtoepassingen zijn hijskettingen van onschatbare waarde voor het veilig verplaatsen van zware lasten. Met de introductie van hoogwaardige hijskettingen van Grade 100 zijn de normen voor sterkte en duurzaamheid naar nieuwe niveaus getild. Een cruciaal aspect bij het gebruik van dergelijke hijskettingen is het begrijpen van hun temperatuurbereik en de invloed van temperatuurschommelingen op zowel prestaties als veiligheid. In dit artikel gaan we dieper in op het temperatuurbereik van hijskettingen van Grade 100 en de gevolgen ervan voor hun werklastlimieten (WLL) en veiligheid.

Grade 100 kettingen: een overzicht

Grade 100 verwijst naar een type niet verouderbaar staal dat wordt gekenmerkt door een treksterkte van 1000 N/mm² en is bij gevolg 25% sterker dan Grade 80 . Deze eigenschappen maken Grade 100 staal bijzonder geschikt voor hijskettingen en andere toepassingen waarbij het veilig verplaatsen van zware lasten een prioriteit is.

Temperatuurbereik en Werklastlimieten (WLL)

Het temperatuurbereik waarbinnen hijskettingen van Grade 100 veilig kunnen worden ingezet, is van vitaal belang om hun prestaties en veiligheid te waarborgen. Grade 100 hijskettingen blijven volledig functioneel bij temperaturen variërend van -40°C tot +200°C, zonder enige vermindering van hun werklastlimieten. Dit houdt in dat hun nominale draagvermogen behouden blijft binnen dit temperatuurbereik. Temperaturen boven de 200°C zijn niet voor GrabiQ hijskettingen toegestaan (enkel voor de componenten).

Belangrijk om te weten dat er voor Gunnebo kettingen Grade 100 twee verschillende versies zijn. Voor kettingen is er Grade 100 (400) en Grade 100 (200). Zoals de benamingen duidelijk maken mag men enkel in temperaturen werken boven 200°C met de Grade 100 (400). Naast het temperatuurbereik is er geen verschil tussen beide versies. Onze kettingsamenstellingen worden standaard met Grade 100 (200) gemaakt.

Bij temperaturen tussen 200°C en 300°C treedt echter een vermindering van 10% op in de werklastlimieten van hijskettingen van Grade 100 (400). Dit betekent dat bij gebruik binnen dit temperatuurbereik de maximale belasting die de kettingen veilig kunnen dragen, met 10% wordt verminderd ten opzichte van hun nominale draagvermogen.


ormig diesel 75T

Impact van verhoogde temperaturen

 

Bij nog hogere temperaturen, van 300°C tot 400°C, neemt de reductie in werklastlimieten toe tot 25%. Het is van cruciaal belang om deze verminderde capaciteit in overweging te nemen bij het plannen van hijsoperaties in omgevingen met verhoogde temperaturen.

Grenzen van gebruik boven 400°C

Een kritische grens wordt bereikt wanneer de omgevingstemperatuur boven de 400°C uitkomt. In dergelijke omstandigheden is het strikt verboden om hijskettingen van Grade 100 (200 & 400) en componenten van dit staal te gebruiken. De extreme hitte kan leiden tot aanzienlijke verzwakking van het materiaal en een aanzienlijke vermindering van de sterkte, wat resulteert in een acuut gevaar voor hijsoperaties en de veiligheid van het personeel.

Herhaald testen bij hoge temperaturen

Wanneer hijskettingen van Grade 100 worden gebruikt bij temperaturen boven 200°C, is het essentieel om naast de driemaandelijkse keuring ook periodiek testen uit te voeren om ervoor te zorgen dat de kettingen nog steeds aan de vereiste veiligheidsnormen voldoen. De extreme hitte kan leiden tot materiaalveranderingen en degradatie, wat de structurele integriteit van de kettingen kan beïnvloeden.

Belang van het temperatuurbereik

Het begrijpen van het temperatuurbereik van hijskettingen van Grade 100 is van cruciaal belang voor een veilige en efficiënte werking in diverse omgevingsomstandigheden. Hoewel deze hijskettingen  betere prestaties bieden, moeten operators en professionals die verantwoordelijk zijn voor hijsoperaties zich bewust zijn van de effecten van temperatuur op de werklastlimieten en de veiligheid van het kettingwerk. Door binnen het aanbevolen temperatuurbereik te blijven, kunnen bedrijven en teams ervoor zorgen dat hun hijsoperaties soepel verlopen en de veiligheid van alle betrokkenen gewaarborgd blijft.

Sociale media

Company

Meer weten over ons

Contacteer ons

Product Enquiry